Zelf asbest verwijderen? Zorg dat u voldoet aan de regels!

Vanaf 1993 mag er in Nederland niet meer gewerkt worden met asbest. Asbest is namelijk een gevaarlijke en kankerverwekkende stof. Deze stof is jarenlang gebruikt bij het aanleggen van onder andere gebouwen, wegen, treinen en schepen. Het is verstandig om asbest te (laten) verwijderen, maar hier gelden strenge regels voor. Ook heeft u voor het verwijderen van asbest een sloopvergunning nodig.

Wanneer asbest goed vast zit en op plekken zit waar u nooit komt, dan kunt u asbest beter laten zitten. Is er een direct risico dat er asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld omdat het materiaal beschadigd is, dan moet u het materiaal direct afdekken.

Voordat u begint met het verwijderen van asbest, moet u ervoor zorgen dat u voldoet aan alle voorwaarden én moet u toestemming krijgen van de gemeente. De voorwaarden verschillen per gemeente. Het is dus belangrijk dat u altijd de website van uw gemeente checkt, zodat u zeker weet dat u voldoet aan alle voorwaarden en of u in aanmerking komt voor een vergunning.

Asbest verwijderen: de regels

Als u als particulier asbest wil verwijderen, dan moet u voldoen aan meerdere regels. Allereerst moet u tenminste vijf dagen van tevoren een sloopvergunning hebben aangevraagd. Daarnaast mag u met deze vergunning maximaal 35m2 asbesthoudend materiaal verwijderen. Dit maximum geldt per perceel! Voordat u begint met het verwijderen van asbest, moet u uw buren inlichten. Tijdens het verwijderen van asbest mogen er absoluut geen vezels vrijkomen, dit is verboden. U mag dus nooit in asbest boren of zagen, of het asbesthoudende materiaal breken. Ook mag u een asbestdak niet laten instorten. U mag het materiaal uitsluitend inleveren bij de milieustraat. U moet het materiaal inpakken met luchtdicht folie, met een totale verpakkingsdikte van 2 x 0,1 milimeter. Op de verpakking moet u vermelden dat het pakket asbesthoudende materialen bevat. Ten slotte mag u asbesthoudend materiaal nooit verwerken.

Asbest zelf verwijderen

Wanneer u toestemming heeft gekregen om zelf asbest te verwijderen, kunt u beginnen met het treffen van voorbereidingen. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk in aanraking komt met asbestvezels en dat u deze zo min mogelijk verspreid. Het is dus verstandig dat u alles wat u nodig heeft alvast klaar legt.

Tijdens het verwijderen kunt u ook maatregelen nemen. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u met uw rug in de wind staat en dat u niet boort of zaagt in het materiaal en het materiaal niet breekt. Na afloop van het verwijderen moet u de omgeving goed schoon maken met een natte doek en alle gebruikte spullen goed uitspoelen met water. Markeer de pakketten met asbestmateriaal duidelijk en vervoer deze zo snel mogelijk naar de milieustraat.

Asbest herkennen

Asbest is niet gemakkelijk te herkennen. Daarom is het ontzettend belangrijk om te inventariseren of u blootgesteld wordt aan asbest in uw omgeving. Stedupro kan u hierbij helpen, door een asbestinventarisatie uit te voeren. Voor meer informatie kunt u terecht op deze paginaU kunt ook direct bellen via 0318 570 244.

Deel dit bericht
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Recent nieuws
subsidie asbestdaken
Nieuws

Subsidie asbestdaken per provincie – Overzicht 2020

Volgens het kabinet komt er in 2020 een fonds vrij dat financiële hulp biedt om asbest veilig te verwijderen. Hierover is nog geen datum bekend gemaakt, wel is het mogelijk gebruik te maken van initiatieven vanuit uw provincie waarbij het veelal gaat om een financiële hulp in de vorm van een lening. Benieuwd wat voor

Nieuws

Aankondiging asbest fonds voor huiseigenaren in 2020

Maandag 14 oktober kondigde staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur aan dat er volgend jaar een fonds komt waar huiseigenaren geld kunnen lenen om hun asbestdak te verwijderen. Tot en met 2028 zal men gebruik kunnen maken van dit asbest fonds. De regeling is ingevoerd om huiseigenaren te stimuleren om op korte termijn hun asbestdak te

Scroll naar top